- 5 Loai Biên Thê Tháo Tů FANUC Tiêu Chuân Châu ÂuTù 300 _ 500 KVA

Thông tin mô tả
- Các Loai Biên Thê Tháo Tů Điêu Khiên Máy FANUC _ Máy Căt Got LADE 
- Gôm 5 Loai 
- Tron Bô Tháo Ra Gôm 3 Cái Tù  300 _ 500  

-   Biên Thê Tháo Ra Tù Tů FANUC ( LADE ) Hàng Công Nghé Cao Tiêu Chuân Châu Âu  Xài Yên Tâm Lâu Bên

- 01 - Biên Thê 500 VA 
- Trong Luong  7.5 Kg 
- Thông Sô 
- 200 / 220 V 
- 100 / 110 V 
- Nhu Hình ( 1.150 000) 
 
- 0 2 - Loai 300 VA 
- Trong Luong Xác Năng 5.5 Kg 
- Thóng Sô Nguôn Vào 
- 200 _ 220 V 
- 100 _ 110 V 
- Nhu Hinh ( 850 k  ) 
 
 
- 03 - Biên Thê TRANSFORMER 1KVA 
- Trong Luong Xác Năng 16 kg 
- Thông Sô Nguôn Vào 
- 200 / 220 V 
-  100 / 100 V 
- Nhu Hình ( 1.850.000 ) 
 
 
- 04 - Biên Thê 250 VA 
- Trong Luong Xác Năn 6.5 Kg 
- Thông Sô Nguôn Vào 
- 200/ 220 V 
- 100 V 
- Nhu Hình ( 850 K ) 
 
 
.- 05 - Loai 300 VA 
- Nguôn Vào  200/ 220 V 
- 100 / 110 V 
- Nhu Hình ( 850 k ) 
 
                      - CALL -
                 - 0903699982 - 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 15:17 12/05/2021
Ngày cập nhật: 14:47 26/03/2023
Báo cáo