- Tron Nguyên Vî 37 CB Tép Chông Giůt Tù 20 Đên 30 A Tháo Tů Công Nghiêp

Thông tin mô tả
- Tron Nguyên Vi 37 Cái CB  Tép Chông Giůt Tháo Tů Điêu Khiên Công Nghiêp 
- Thông Sô Tù 20 Đên 30 A 
- Trong Luong Nguyên Vî Năng 6 Kg 
- Hàng Tháo Tů Gân Nhu Mói 
- Nhu Hinh ( Tron Nguyên Vi 1.080 .000 )

                        - CALL - 
                  - 0903699982- 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 17:20 24/05/2021
Ngày cập nhật: 18:41 06/03/2023
Báo cáo