GL37-tiengiay.v n-0933356665-MU A-TRANH-ĐỒ XƯA- SÀNH-TỬ BÀNG GHẾ-TEM TIỀN XU-BÁN BAO THƯ

Thông tin mô tả
shop Ngọc Ngân

LƯU Ý-vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

toppic này chuyên bán bao thư lá thu việt nam các loại

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

  2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
  3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
  4. KÍNH MỜI

Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
MS-12
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-13
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1991
GIÁ BÁN-50K/1 CÁI

MS-14
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-15
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1981
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-16
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1982
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-17
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1982
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-18
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1987
GIÁ BÁN-100K/1 CÁIMS-19
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1978
GIÁ BÁN-150K/1 CÁI
MS-20
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-21
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1985
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-22
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI


MS-23
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-24
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1988
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-25
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1988
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-26
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-27
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI


MS-28
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1977
GIÁ BÁN-150K/1 CÁI

MS-29
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1976
GIÁ BÁN-550K/1 CÁI

MS-30
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI


MS-31
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI
MS-32
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-33
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1991
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-35
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI


MS-36
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁIMS-1
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1978
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-2
BAO THƯ THỰC GỮI
HOA-GỰI NĂM-1977
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-3
BAO THƯ THỰC GỮI
HOA-GỰI NĂM-1977
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-4
BAO THƯ THỰC GỮI
HOA-GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-5
BAO THƯ THỰC GỮI
HOA-GỰI NĂM-1977
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-6
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1999
GIÁ BÁN-20K/1 CÁI
MS-7
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1999
GIÁ BÁN-20K/1 CÁI

MS-8
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-9
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI


MS-10
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-11
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1976
GIÁ BÁN-200K/1 CÁIMS-37
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-38
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1995
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-39
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-150K/1 CÁI

MS-40
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1992
GIÁ BÁN-350K/1 CÁI

MS-41
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1977
GIÁ BÁN-150K/1 CÁI

MS-42
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-150K/1 CÁI

MS-43
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-44
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-45
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI


MS-46
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI
MS-47
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-100K/1 CÁI

MS-48
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI

MS-49
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁIMS-50
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI

MS-51
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI

MS-52
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI


MS-53
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI

MS-54
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI
MS-55
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI


MS-55
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1984
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI


MS-55
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1985
GIÁ BÁN-130K/1 CÁIMS-56
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1981
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI

MS-57
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1981
GIÁ BÁN-130K/1 CÁIMS-58
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI


MS-59
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI


MS-60
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-130K/1 CÁI

MS-61
BAO THƯ THỰC GỮI
hoa in đè
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-250K/1 CÁI
MS-62
BAO THƯ THỰC GỮI
hoa in đè
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-250K/1 CÁI

MS-63
BAO THƯ THỰC GỮI
hoa in đè
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-250K/1 CÁI

MS-63
BAO THƯ THỰC GỮI
hoa in đè
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-250K/1 CÁI


MS-64
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-65
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI


MS-66
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1980
GIÁ BÁN-120K/1 CÁIMS-67
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-68
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI
MS-69
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI


MS-70
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI


MS-71
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI


MS-72
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-73
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-74
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI


MS-75
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI

MS-76
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁI
MS-77
BAO THƯ THỰC GỮI
GỰI NĂM-1983
GIÁ BÁN-120K/1 CÁItên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Góp ý
Đăng bởi: Ngạn-Nhiều
Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, HCM
Ngày đăng tin: 17:18 18/09/2021
Ngày cập nhật: 18:11 27/03/2023
Báo cáo