Tem Vietnam (D)

Thông tin mô tả
 
 

Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k

Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 
 
 

D01  - VN bộ 5 tem - giá 35k 

gal_108356_60f526757af5c.jpg


D02 VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_61697f87a3ae8.jpg
 
 
D03 VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_62ee70fc86fbe.jpg
 
 
D04 VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_61697fbc07d80.jpg
 
 
D05 - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_6411c82010ce8.jpg
 
 
 
D06 VN bộ 4 tem - giá 28k
gal_108356_6411c82db4d41.jpg
 
 
 
D07 VN bộ 5 tem - giá 35k
gal_108356_6411c852748bc.jpg
 
 
 
D08 -   VN bộ 5 tem - giá 30k 
gal_108356_60f526cd4c839.jpg
 
 
D09  - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_6411c86937365.jpg
 
 
 
D10 VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_6411c874a37ab.jpg
 
 
 
D11  - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_6411c8807224b.jpg
 
 
 
D12 VN bộ 4 tem - giá 28k  
gal_108356_6411c88b6bcd5.jpg
 
 
D13 VN bộ 3 tem - giá 28k 
gal_108356_6411c8a328d98.jpg
 
 
D14 VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_61698062d0880.jpg
 
 
D15 VN bộ 4 tem - giá k (Đã Bán)
 
 
D16  - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_60f5273828cd2.jpg
 
 
 
D17  - VN bộ 2 tem - giá 30k 
gal_108356_616980a87a035.jpg
 
 
 
D18  - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_6411c8c2c457e.jpg
 
 
 
D19  - VN bộ 2 tem - giá 20k 
gal_108356_62ee71666c2d0.jpg
 
 
 
D20  - VN bộ 2 tem - giá 20k 
gal_108356_62ee717572056.jpg
 
 
 
D21  - VN bộ 2 tem - giá 18k 
gal_108356_616982475adf7.jpg
 
 
 
D22  - VN bộ 2 tem - giá 35k 
gal_108356_6411c8dfc746a.jpg
 
 
 
D23  - VN bộ 1 tem - giá 30k  
gal_108356_6411c8f41f39d.jpg
 
 
 
D24 - giá 15k/1tem 
gal_108356_61698325cfde8.jpg
 
 
 
D25  - VN bộ 3 tem - giá 45k 
gal_108356_6411cac010dbd.jpg
 
 
 
D26   - giá k (Đã Bán)
D27   - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D28  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_60f527e12d332.jpg
 
 
 
D29  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_60f527f4424f4.jpg
 
 
 
D30  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_60f527ff50e59.jpg
 
 
 
D31 - VN bộ 2 tem - giá 18k 
gal_108356_62ee72232fde0.jpg
 
 
 
D32 - VN bộ 2 tem - giá 18k
gal_108356_6169836d50ff8.jpg
 
 
 
D33  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_60f52825b2e5f.jpg
 
 
 
D34 - VN tem khối 4 - giá 70k
gal_108356_6169838e65f0a.jpg
 
 
D35 - VN tem không phát hành - Giá 70k/1tem 
gal_108356_616983afc3eaf.jpg
 
 
D36 - VN tem in đè - giá 45k/1tem 
gal_108356_616983c03b400.jpg
 
 
D37 - VN bộ 3 tem  - giá 25k 
gal_108356_6411c946bf0cd.jpg
 
 
 
D38  - VN bộ 3 tem  - giá 25k 
gal_108356_6411c9707313f.jpg
 
 
 
D39 - VN bộ 3 tem - giá 30k
gal_108356_62ee745b48724.jpg
 
 
 
D40  - VN bộ 1 tem - giá 25k/1tem 
gal_108356_60f639504d759.jpg
 
 
 
 

D41  - VN bộ 2 tem - giá 35k 

gal_108356_616a608a280c5.jpg
 

D42  - VN bộ 2 tem - giá 35k 
gal_108356_62ee753ccd07c.jpg
 
 
D43  - VN bộ 4 tem - giá 100k 
gal_108356_6411d14d16738.jpg
 
 
 
D44  - VN bộ 3 tem - giá 45k 
gal_108356_6411d15be414d.jpg
 
 
 
D45  - VN bộ 3 tem - giá 50k 
gal_108356_6411d1674dd94.jpg
 
 
 
D46  - VN bộ 1 tem - giá 10k (Đã Bán 1 tem)
gal_108356_616a61707a2f7.jpg
 
 
 
D47  - VN bộ 1 tem - giá 10k 
gal_108356_616a617dacf4a.jpg
 
 
 
D48  - VN bộ 3 tem - giá 65k
gal_108356_6411d1790b596.jpg
 
 
 
D49  - VN bộ 4 tem - giá 28k
gal_108356_62ee757988ece.jpg
 
 
 
D50  - VN bộ 3 tem - giá 65k  
gal_108356_6411d18995717.jpg
 
 
 
D51  - VN bộ 2 tem - giá 35k 
gal_108356_6411d1990d900.jpg
 
 
 
D52 - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_60f5321edb436.jpg
 
 
D53 - VN bộ 3 tem - giá 65k 
 
gal_108356_6411d1ab05652.jpg
 
 
 
 
D54 - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_616a638f07a72.jpg
 
 
 
D55  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_60f532dc0a5f3.jpg
 
 
 
D56  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_62ee75e79c1e0.jpg
 
 
 
D57  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_60f53311db958.jpg
 
 
D58  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_62ee75fe6374b.jpg
 
 
 
 
D59  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_60f5332ae0fe8.jpg
 
 
D60  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_60f5333abb6b3.jpg
 
 
D61  - VN bộ 2 tem - giá 15k 
gal_108356_6411d1eaeb07a.jpg
 
 
D62  - VN bộ 2 tem - giá 18k 
gal_108356_616a6c96e8ff7.jpg
 
 
D63 - VN bộ 2 tem - giá 18k 
gal_108356_60f533bb40597.jpg
 
 
 
D64 - VN 4 tem lẽ - giá 70k 
gal_108356_62ee76206d82b.jpg
 
D65 - Tem VN 7 tem lẽ - Giá 160k 
gal_108356_616a64b3192ca.jpg
 
D66 - Tem VN 8 tem lẽ - Giá 320k 
gal_108356_616a64c18efcc.jpg
 
 
 
D67  - VN bộ 4 tem - giá 250k 
gal_108356_616a655c824b3.jpg
 
 
 
D68  - VN bộ 2 tem - giá 120k 
gal_108356_60f537022e08f.jpg
 
 
D69  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_60f537412004b.jpg
 
 
D70  - VN bộ 3 tem - giá 25k 
gal_108356_60f537547594e.jpg
 
 
D71  - VN bộ 4 tem - giá 120k 
gal_108356_6411d217a5c8e.jpg
 
 
D72  - VN bộ 4 tem - giá 120k
gal_108356_60f53785def49.jpg
 
 
D73  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
gal_108356_60f5380af124f.jpg
 
 
D74  - VN bộ 4 tem - giá 70k 
gal_108356_60f5381aec95a.jpg
 
 
D75  - VN bộ 3 tem - giá 65k 
gal_108356_60f5382ba989a.jpg
 
 
D76  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
gal_108356_60f5383885ffc.jpg
 
 
D77  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
gal_108356_60f538545d710.jpg
 
 
D78  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
gal_108356_60f538624aa31.jpg
 
 
D79  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
gal_108356_60f5387176609.jpg
 
 
D80  - VN bộ 3 tem - giá 60k 
gal_108356_60f538c401830.jpg
 
 
 

D81 - VN 16 tem không phát hành - giá 1300k 

gal_108356_604383ceb778a.jpg
 

D82 - VN tem Chu Văn An (tem bị thu hồi) khối 4 - giá 550k 
gal_108356_60f53a781e4fc.jpg
 
 
D83  - VN tem khối 4 - giá 130k 
gal_108356_60f53ad5285fd.jpg
 
 
D84 - VN tem khối 4 - giá 150k 
gal_108356_60f53b27a44c8.jpg
 
 
D85 - VN tem khối 4 - giá 150k 
gal_108356_60f53b428a07a.jpg
 
 
D86 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
gal_108356_60f53b5f9fdae.jpg
 
 
D87  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
gal_108356_60f53b83e0b0a.jpg
 
 
D88 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
gal_108356_60f53b94252f9.jpg
 
 
D89 - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 120k 
gal_108356_60f53ba445a6c.jpg
 
 
D90  - VN tem khối 4 - giá 90k 
gal_108356_60f53bb3e1f9f.jpg
 
 
D91 - VN tem khối 4 - giá 60k 
gal_108356_60f53bc857708.jpg
 
 
D92  - VN tem khối 4 - giá 30k 
gal_108356_60f53bd54c9d8.jpg
 
 
D93 - VN bộ 3 tem - giá 70k 
gal_108356_60f638c059a7f.jpg
 
 
D94  - VN bộ 3 tem - giá 250k 
gal_108356_60f638d3c1313.jpg
 
 
D95 - VN bộ 3 tem - giá 150k 
gal_108356_60f638e09ae9c.jpg
 
 
D96 - VN bộ 3 tem - giá 190k 
gal_108356_60f638f3ecfb9.jpg
 
 
D97 - VN bộ 7 tem - giá 260k 
gal_108356_60f6390869612.jpg
 
 
D98 - VN bộ 1 tem - giá 35k 
gal_108356_60f63929d6368.jpg
 
 
D99 - VN bộ 1 tem - giá 35k 
gal_108356_60f63936e8bd1.jpg
 
 
D100 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 
gal_108356_60f6bb4d9278d.jpg
 
 
D101 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 
gal_108356_62ee7bd0436d0.jpg
 
 
D102 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
gal_108356_60f6bb77f1e58.jpg
 
 
D103 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 28k 
gal_108356_60f6bb8fe4865.jpg
 
 
D104 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
gal_108356_60f6bba87cfd2.jpg
 
 
D105 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
gal_108356_60f6bbb96e8d3.jpg
 
 
D106 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
gal_108356_60f6bbc79ff0f.jpg
 
 
 
D107 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k 
gal_108356_60f6bbd83ea33.jpg
 
 
D108 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 25k 
gal_108356_60f6bc018da72.jpg
 
 
D109 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
gal_108356_60f6bc17efa9d.jpg
 
 
D110 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
gal_108356_60f6bc29cac75.jpg
 
 
D111 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
gal_108356_60f6bc3f0f228.jpg
 
 
D112 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
gal_108356_60f6bc4a88103.jpg
 
 
D113 - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k 
gal_108356_60f6bc57ea471.jpg
 
 
D114  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 50k 
gal_108356_616a7daa011b4.jpg
 
 
D115  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_616a7dc6dd1e4.jpg
 
 
D116  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_62ee7a78e9fce.jpg
 
 
D117  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D118  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_616a7e04297cc.jpg
 
 
D119  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D120  - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_62ee7ab9e6602.jpg
 
 
 
 
 
D121 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 55k 
 
 
 
D122 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k 
 
 
 
 
D123 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k
 
 
 
D124 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k
 
 
 
D125 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 200k 
 
 
 
 
D126 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k
 
 
 
 
D127 - Bì thư có tem in đè -  Giá 150k
 
 
 
D128 - Bì thư có tem - Giá 120k
 
 
 
D129 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 55k
 
 
 
D130  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 60k 
 
 
 
D131 - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 140k
 
 
 
D132  - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 150k
 
 
 
D133  - Tem ngày đầu tiên trên giấy khổ lớn, họa tết đẹp 23x28cm - giá 150k
 
 
D134 -  Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k 
 
 
 
D135 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá k  (ĐÃ BÁN)
 
 
D136 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D137  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D138  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 50k 
 
 
 
D139  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D140  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D141  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D142 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D143 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D144  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D145 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D146 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D147  - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D148 - Tem VN mộc ngày đầu tiên - Giá 40k 
 
 
 
D149  - Giá 150k 
 
 
D150  - Giá 150k 
 
 
D151 - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 
 
 
D152 - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 
 
 
D153 - Bì thư chưa sài - giá 50k 
 
 
D154 - giá 40k 
 
 
 
D155 - 2 bộ tem - giá 90k 
 
 
 

D158 - Giá 45k


D159 - Giá 35k


D160 - Giá 30k


D161 - Giá 50k


D162 - Giá 30k


D163 - Giá 40k


D164 - Giá 35k


D165 - Giá 30k


D166 - Giá 40k


D167 - Giá 30k


D168 - Giá 35k


D169 - Giá 30k


D170 - Giá 30k


D171 - Giá 30k


D172 - Giá 65k


D173 - Giá 40k


D174 - Giá 65k


D175 - Giá 30kD176 - Giá 50k


D177 - Giá 30k


D178 - Giá 15k


D179 - Giá 25k


D180 - Giá 15k


D181 - Giá 20k


D182 - Giá 10k


D183 - Giá 15k


D184 - Giá 10k


D185 - Giá 15k


D186 - Giá 20k


D187 - Giá 20k


D188 - Giá 15k


D189 - Giá 15k


D190 - Giá 50k


D191 - Giá 60k


D192 - Giá k (đã bán) 

D193 - Giá 60k


D194 - Giá 15k


D195 - Giá 15k


D196 - Giá 50k


D197 - Giá 30k


D198 - Giá 75k


D199 - Giá 180k


D200 - Giá 160kD201 - VN Tem in thử - Giá 90k 


D202 - VN Tem in thử - Giá 90k 


D203 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D204 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D205 - VN Tem in thử - Giá 180k 


D206 - VN Tem in thử - Giá 260k 


D207 - VN Tem in thử - Giá 350k 


D208 - VN Tem in thử - Giá 350k 


D209 - VN Tem in thử - Giá 170k 


D210 - VN Tem lổi - Giá 260k 


D211  -  VN Tem niêm - Giá 150k


D212  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D213  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D214  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D215  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D216  -  VN Tem niêm - Giá 18k


D217   -  VN Tem niêm - Giá 18k


D218  -  VN Tem niêm - Giá 25k


D219  -  VN Tem niêm - Giá 30kD220  -  VN Tem niêm - Giá 25kD221  -  VN Tem niêm - Giá 25k


D222  -  VN Tem niêm - Giá 30kD223  -  VN Tem niêm - Giá 20kD224  -  VN Tem niêm - Giá 35k


D225 -  VN Tem niêm - Giá 70k


D226 - Tem thuế Indochine - Giá 150k 


D227 - Tem thuế Sài Gòn 1972 - Giá 220k 
 
D228  - 1974  3 tem  - Giá 50k 
gal_108356_62ee8024799a5.jpg
 
 
 
D229  -1974  2 tem - Giá 35k  
gal_108356_62ee8032c44aa.jpg
 
 
 
D230  - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 
gal_108356_62ee805383b43.jpg
 
 
 
D231  - Tem VN bộ 5 tem - Giá 110k 
gal_108356_62ee8067a7fc9.jpg
 
 
 
D232  - Tem VN bộ 4 tem - Giá 70k 
gal_108356_62ee807430a03.jpg
 
 
 
D233  - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 
gal_108356_62ee8083c4f56.jpg
 
 
 
D234  - Tem VN bộ 4 tem - Giá 110k 
gal_108356_62ee8090170b5.jpg
 
 
D235  - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k 
gal_108356_62ee80a89715a.jpg
 
 
D236  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 30k  (ĐÃ BÁN 1 tem)
gal_108356_62ee80badd44b.jpg
 
 
D237   - Tem VN bộ 1 tem - Giá 15k 
gal_108356_62ee80c8cbf2d.jpg
 
 
D238 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_62ee80df1db0e.jpg
 
 
D239 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_62ee811fb8fe7.jpg
 
 
 
D240 - Tem VN 3 tem lẽ - Giá 18k 
gal_108356_62ee812cb49be.jpg
 
 
 
D241  - VN bộ 4 tem  - giá k (Đã Bán)
 
 
 
D242  - VN bộ 4 tem  - giá 35k 
gal_108356_6412aeecbcb95.jpg
 
 
 
D243  - VN bộ 3 tem  - giá 40k 
gal_108356_6412aefb437ef.jpg
 
 
 
D244  - VN bộ 2 tem  - giá 35k 
gal_108356_6412af070dfc6.jpg
 
 
 
D245  - VN bộ 3 tem  - giá 55k 
gal_108356_6412af1f16bda.jpg
 
 
 
D246  - VN bộ 4 tem  - giá 35k 
gal_108356_6412af352363c.jpg
 
 
 
D247  - VN bộ 2 tem  - giá 15k 
gal_108356_6412af435b431.jpg
 
 
 
D248  - VN bộ 3 tem  - giá 25k 
gal_108356_6412af6908c59.jpg
 
 
 
D249  - VN bộ 3 tem  - giá 28k 
gal_108356_6412af7c76b2c.jpg
 
 
 
D250  - VN bộ 3 tem  - giá 25k 
gal_108356_6412af9328be5.jpg
 
 
 
D251 - VN bộ 4 tem - giá 28k 
gal_108356_6412afab172f3.jpg
 
 
 
D252  - VN tem ngày đầu tiên  - giá k (Đã Bán)
D253  - VN ngày đầu tiên  - giá k (Đã Bán)
D254 - Tem kỷ niệm Phật Đảng - Giá k (Đã Bán)
D255  - VN ngày đầu tiên 1973 (FDC) - giá k (Đã Bán)
 
 
 
 
D256 - Tem quân bưu xanh - Giá 300k 
gal_108356_6412b02d18595.jpg
 
 
 
D257 - Tem quân bưu xanh thực gửi - Giá 180k 
gal_108356_6412b03800eaf.jpg
 
 
 
 
D258  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 200k 
gal_108356_6412b0614af7c.jpg
 
 
 
 
D259  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 300k 
gal_108356_6412b07641cd3.jpg
 
 
 
D260 - FDC - Giá 180k 
gal_108356_6412b087cab3e.jpg
 
 
 
 
 

 

D261  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 220k 

gal_108356_6412b6c81447a.jpg

 

 

D262  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 220k 

gal_108356_6412b6d930b29.jpg

 

 

D263  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 220k 

gal_108356_6412b6e282861.jpg

 

 

D264  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá k (Đã Bán)

 

D265  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k 

gal_108356_6412b70a72964.jpg

 

 

D266  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k 

gal_108356_6412b713e087a.jpg

 

 

D267  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_6412b71f51f81.jpg

 

 

D268  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_6412b72a21527.jpg

 

 

D269  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_6412b73401c2e.jpg

 

 

D270  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_6412b73fd7287.jpg

 

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý 1
indochina-southvietnam 22
Mua d34-44-65-68
Trả lời 20:35 11/05/2022  
Đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa chỉ: sóc trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng tin: 14:33 14/10/2021
Ngày cập nhật: 19:30 27/03/2023
Báo cáo