cân hiển thị rời 
cân nhập mỹ sài loại pin , dài 20cm ngang 15cm ,dầy 3cm
máy lạnh . cân tới móc max 2 kg 3 
loại cân điện tử 
giá 1 triệu 500k