ống bơm tay xe  đạp  M1  đăng 19/12 
hàng nhập MỸ  đang dùng tốt  dài 24cm
cho xem hàng trước khi nhận 

 

 
 
 

hình ảnh chỉ minh hoạ