hàng china xuất mỹ 
chất liệu inox ngang 5cm. tròn 6,5cm
dây dài 49cm bằng đồng  dây kéo ra tự thâu vào