Bán một khúc sừng cổ kỳ lạ có những đặc điểm như diễn tả dưới đây & hình ảnh minh chứng

50.000.000 ₫
Thông tin mô tả

 

 
@ " Bần Cư Tại Thị Vô Nhân Vấn - Phú Ngọa Thâm Sơn Hữu Khách Tầm "
Góp ý
Đăng bởi: Ngoc Sang
Địa chỉ: Q1, HCM
Ngày đăng tin: 17:50 07/05/2022
Ngày cập nhật: 20:19 18/02/2023
Báo cáo