Gửi phố bàn là hơi BlueStone dùng tốt . Giá 300k , cám ơn các B quan tâm ,xem bài !