Quần Tây Nhật new 97-98%. Chất mịn, nhẹ cực đẹp và sang. B 90cm, D 103cm, Ố 20cm. Giá 300k