Thị kính góc rộng Celestron Aspheric 23mm – 62º

Tiêu cự 23mm

Trường nhìn 62º

Tráng phủ chống phản quang đa lớp (Multi-Coated)

Cấu tạo bao gồm 6 thấu kính ghép lại cho trường nhìn 62 độ, trong số đó có thấu kính phi cầu để khử quang sai.

https://thegioithienvan.com/san-pham/thi-kinh-celestron-goc-rong-aspheric-23mm-62o/