mẫu số : 4430

cầu trên : triện mộc bọc vàng

càng phải : triện mộc

càng trái : triện mộc

ngang kính : 13,7cm 

giá: 3.800.000