NHẪN MỸ HỢP KIM NẶNG 23 g 11 SIZE 20 GIÁ BÁN 3 TR 500