Tô vít mỹ các loại

Thông tin mô tả
H1A - giá 600n - đã bán
gal_184990_63ac0a22051f6.jpg
H1 - giá 700n/bộ gồm 3 tô vít dẹp 1 tô vít chữ thập thân vuông - đã bán
gal_184990_634514157acc9.jpg
 
gal_184990_6345144938d97.jpg
H2 - giá 450n/bộ - đã bán
gal_184990_6345147b2ccda.jpg
H3 - số 1 giá 380n có đèn ; số 2 giá 380n - số 1,2 đã bán
gal_184990_634514bb67550.jpg
H4 - giá 80n/1c
gal_184990_634514eae9cd7.jpg
H5 - giá 60n/1c
gal_184990_6345151718b65.jpg
H6 - giá 60n/1c
gal_184990_634515328b0c1.jpg
H7 - giá 50n/1c
gal_184990_6345155bf105e.jpg
H8 - giá 50n/1c
gal_184990_63451579905a0.jpg
 
H9 - giá 50n/1c
gal_184990_634515989e627.jpg
H10 - giá 40n/1c
gal_184990_634515b8ce11e.jpg
H11 - số 1giá 80n/1c 
          số 2,3,4 giá 60n/1c
          số 5 giá 50n                       số 1 đã bán      
gal_184990_6345164018627.jpg
H12 - số 1giá 50n/1c 
          số 2,3,4 giá 40n/1c
gal_184990_634516960bfb0.jpg
 
H13 - đường kính 9,5mm       
          số 1giá 250n 
          số 2,3 giá 200n/1c
gal_184990_6345174b6e96c.jpg
H14 - đường kính 8mm  - giá 200n/1c
gal_184990_6345179297922.jpg
 
H15 - đường kính 8mm       
          số 1,2giá 200n /1c
          số 3,4 giá 180n/1c 
          số 5 giá 150n 
gal_184990_6345181ef195d.jpg
 
H16 - thân vuông 8mm       
          số 1,2giá 250n /1c
          số 3 giá 200n
gal_184990_634518a393d74.jpg
 
H17 - thân vuông 6,5mm giá 200n/1c
gal_184990_634518e3cf182.jpg
 
 H18 - thân vuông 6,5mm 
           số 1giá 150n ; số 2 giá 120n ; số 3 giá 150n
gal_184990_63451980642c4.jpg
 
H19 - thân vuông 6,5mm giá 250n/1c  
gal_184990_634519d24c9ff.jpg
 
 H20 - thân vuông 4,5mm 
           số 1giá 200n ; số 2 giá 180n ;  số 3 giá 180n  
gal_184990_63451ab6daa3a.jpg
 H21 - thân vuông 4,5mm 
           số 1giá 200n ; số 2 giá 200n ;  số 3 giá 180n 
gal_184990_63451afb97f7b.jpg
 
 H22 - thân vuông 4,5mm 
           số 1,2,3,4 giá 180n /1c
           số 5,6 giá 150n/1c
gal_184990_63451b6fc3065.jpg
      
H23 - đường kính 6,5mm       
          số 1giá 180n 
          số 2, 3,4 giá 120n/1c 
gal_184990_63451c22c9ebd.jpg
H24 - đường kính 6,5mm       
          số 1giá 250n 
          số 2, 3,4 giá 200n/1c            số 1 đã bán
gal_184990_63451c5fb63b5.jpg
 
H25 - đường kính 6,5mm       
          số 1,2giá 200n/1c 
          số 3 giá 180n - số 2 đã bán
gal_184990_63451e52b20c8.jpg
H26 - đường kính 6,5mm       
          số 1,2,3giá 200n/1c 
          số 4 giá 150n
gal_184990_63451e9e740f6.jpg
 H27 - thân vuông 6,5mm 
           số 1 giá 250n
           số 2 giá 200n - số 1 đã bán
gal_184990_63451f01c3c48.jpg
H28 - đường kính 6,5mm       
          số 1,2giá 200n/1c 
          số 3 giá 180n 
gal_184990_63451f5201c92.jpg
 
H29 - đường kính 6,5mm       
          số 1giá 180n 
          số 2,3,4 giá 150n/1c
          số 5 giá 120n
gal_184990_63451fe882b6d.jpg
 
H30 - đường kính 4,5mm       
          số 1,2giá 200n/1c 
          số 3 giá 150n ; số 4 giá 120n - số 4 đã bán
gal_184990_634520694b94a.jpg
H31 - đường kính 4,5mm       
          số 1,2,3giá 180n/1c 
          số 4 giá 120n 
gal_184990_6345218ce5f16.jpg
H32 - số 1giá 150n 

          số 2,3 giá 120n/1c 

          số 4 giá 80n
gal_184990_6345222b4e640.jpg
 
H33 - đường kính 4,5mm       
          số 1giá 180n 
          số 2 giá 150n - số 1 đã bán
gal_184990_63452282dde0a.jpg

H34 - đường kính 3,5mm       
          số 1giá 150n 
          số 2 giá 80n - số 1, 2 đã bán
gal_184990_634522bd56f87.jpg
 
 H35 - thân vuông 3,5mm 
           số 1,2,3,4 giá 150n /1c
           số 5 giá 60n
gal_184990_6345232164425.jpg
 
tk - lê văn mai 0121000766259 vietcombak 
      chi nhánh biên hòa , đồng nai

 
                      
Góp ý
Đăng bởi: Lê Văn Mai
Địa chỉ: đường số a6, kp 8a , p long bình , tp biên hoà ,(sinh năm 1963), Đồng Nai
Ngày đăng tin: 15:04 11/10/2022
Ngày cập nhật: 09:18 07/06/2023
Báo cáo