- 2 Loai Ke Nhôm To , Nhõ Băt Kê Linh Tinh Tháo Tů Nhôm Đinh Hinh Nhât

Thông tin mô tả
- 2 Loai Ke Nhôm Băt Kê Treo Tùòng , Ngăn Bàn , Hoc Tů Linh Tinh Tháo Kê Nhôm Đinh Hinh Máy Công Nghiêp Nhât 
- Gôm 2 Loai To Và Nhõ 
- 01 -Loai To 1 Bô Là 4 Cái _ 4 Cái Trong Luong 1 Ki 
-Nhu Hinh ( 280 k 1 Bô )

- 02 -Loai Nhõ 
- Nhu Hinh (Bô Là 4 Cái 150 k 1 Bô ) Mua Nhiêu Call 

                      - CALL - 
               - 0903699982- 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 14:54 28/10/2022
Ngày cập nhật: 19:05 27/03/2023
Báo cáo