Đánh giá
Nguyễn Đình   12 10:57 14/10/18
Đã giao lưu với bác. Rất nhiệt tình. Vui vẻ.
vu van nam   12 21:48 22/09/17
Đã giao lưu với Bác,Bác rất nhiệt tình
Audio   4 05:28 03/11/16
Bác rất nhiệt tình chia sẻ và vui vẻ