Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Huynh Vi Toan
Điểm uy tín: 3
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 4
 Đánh giá tốt: 3
 Đánh giá bình thường: 1
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Thân tặng bạn ngôi sao uy tín./. Kts. TRUNG NGUYÊN  (172 )
15:08 29/05/2018
2 Hàng đúng như mô tả nhiệt tình vui vẽ truong  (3 )
18:12 05/12/2017
3 Hang dep phùng tiến lợi  (14 )
23:31 28/12/2016
4 chuan Hoàng Kim Vũ  (9 )
13:08 09/11/2016
Trang:    Trước  1   Sau