Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét NGUYEN DANH
Điểm uy tín: 4
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 4
 Đánh giá tốt: 4
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Hàng chất. nguyen minh kiet  (43 )
06:36 25/02/2019
2 Đã giao lưu
Chúc đắt hàng
N H C  (182 )
19:12 25/11/2018
3 chuẩn trong giao dịch....thông tin bán hàng chính xác phạm tấn nghĩa  (6 )
22:26 19/03/2015
4 đã từng giao lưu và trao đổi về đồng hồ cổ !!! nguyễn thành tâm  (44 )
23:05 11/03/2015
Trang:    Trước  1   Sau