Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Nguyễn Đức
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Hàng chất lượng giá hợp lý. Phạm Văn Huế  (10 )
17:19 06/11/2015
Trang:    Trước  1   Sau