Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Thai Tran
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 1
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã GL. Phạm Hoài Đạo  (60 )
14:44 18/08/2017
Trang:    Trước  1   Sau