Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Ngô Đức Chiến
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Giao lưu uy tín Trương minh toàn  (53 )
18:43 09/07/2018
Trang:    Trước  1   Sau