Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Trần Thuận
Điểm uy tín: 4
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 4
 Đánh giá tốt: 4
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã giao lưu vui vẻ , uy tín , tặng e sao tốt nguyễn trung hiếu  (65 )
20:08 11/01/2019
2 tặng bạn ngôi sao mai mắn Nguyễn Hữu Lộc  (0 )
15:32 19/10/2018
3 1 sao may mắn nhé.
Phan Xuân Sĩ  (96 )
10:45 28/09/2018
4 Tặng sao cho ng bạn co nhiều dao đẹp! Nguyen Quang  (14 )
21:50 21/09/2018
Trang:    Trước  1   Sau