NGUYEN DANH 4
Mã số thành viên: 179195
Tham gia từ: 28/01/2015
Điện thoại: 09414
Địa chỉ: 450/23 duong ba trac f1 q8 - Tp. Hồ Chí Minh
uy tín quyết định tất cả trong giao thương.
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Tự giới thiệu:
em la menber mới mong cac bac chiếu cố