Nội dung xác thực
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: Nguyễn Hữu Phong
Địa chỉ: 120/3 Kp6. Phường Tân Tiến Biên Hòa Đồng Nai
Điện thoại: 0978483939