Vũ Thùy ninh 0
Mã số thành viên: 320288
Tham gia từ: 19/05/2018
Điện thoại: 09795
Địa chỉ: Mễ trì - Từ liêm - Hà Nội - Hà Nội
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
 Thành viên khác nhận xét Vũ Thùy ninh
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc