Phi Hoang 0
Mã số thành viên: 323727
Tham gia từ: 22/07/2018
Điện thoại: 09314
Địa chỉ: Phu Nhuan - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Bộ lư đồng Lân trái đào chuẩn xưa dày rất nặng.Cao 60 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:35 15/11/18  ○ Cập nhật lúc 14:19 Hôm nay
Mũ Quan ra trận xưa (đồng)

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 18:19 10/10/18  ○ Cập nhật lúc 14:19 Hôm nay
 1 Bình Luận
Phật Chăm-pa xưa (đồng) cao 20cm,ngang 18cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 18:13 25/10/18  ○ Cập nhật lúc 14:19 Hôm nay
Tam thế Phật (đồng thếp vàng). Cao 38 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:25 29/09/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Búa Chăm-pa (đồng)dài 18 cm.

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 11:33 18/10/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Phật Chăm-pa (đồng).Cao 22 cm ngang 14 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:31 29/09/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Tượng đồng xưa Phật Di Lạc Phú Quý.Cao 32cm,dài 53 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:43 21/09/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Lư quả cầu lân vờn xưa đẹp.Cao 55cm.Nặng 13kg

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:34 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Bình bông chạm rồng hoa văn đẹp chuẩn xưa cao 35 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:50 05/10/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Xe đạp ơi và Cô gái tượng Pháp(đồng)c ao 30 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:13 08/11/18  ○ Cập nhật lúc 14:18 Hôm nay
Cặp đao vũ khí Chăm-pa(đồn g)dài 30 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 08:24 17/10/18  ○ Cập nhật lúc 12:06 Hôm nay
 1 Bình Luận
Tượng đồng Thành Lễ cô gái dân tộc cao 47 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:44 09/10/18  ○ Cập nhật lúc 12:06 Hôm nay
Tượng Phật xưa(đồng thếp vàng).Cao 43cm-ngang 25cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:32 09/11/18  ○ Cập nhật lúc 09:08 Hôm nay
A DI ĐÀ PHẬT.Đại Thanh Niên Chế.Kích thước 6,5cm×5cmx0,5c m.

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 09:17 16/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:08 Hôm nay
 1 Bình Luận
Vũ khí đi săn của người dân tộc (đồng)dài 15 cm

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 11:38 18/10/18  ○ Cập nhật lúc 11:41 09/02/19
Trang:    Trước  1   2   Sau