Nội dung xác thực
Chủ thể tự xác thực số điện thoại.
Lưu ý thông tin xác thực số điện thoại chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy.
Họ tên: Lương văn tài
Địa chỉ: 40/10/12,TL44,Thạnh lộc,quận 12
Điện thoại: 0974593950