Hoàng Thị Thủy 0
Mã số thành viên: 329573
Tham gia từ: 05/11/2018
Điện thoại: 09026
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Tam Thế Phật chuẩn xưa (đồng) cao 50 cm.Nặng 10kg.Lành tuyệt đối.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:00 18/02/19  ○ Cập nhật lúc 20:37 Hôm qua
Xông trầm Phật xưa (đồng). Cao 21cm,ngang 23 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:12 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 20:37 Hôm qua
Tượng HCM xưa (đồng). Cao 39cm ngang 30 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:13 06/11/18  ○ Cập nhật lúc 20:37 Hôm qua
Ông cọp xưa (đồng).Cao 17cm dài 28 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:16 06/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:28 Hôm qua
Chuông đồng thếp vàng chuẩn cổ,tiếng ngân vang.Cao 23 cm.Đường kính 12 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:38 02/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:28 Hôm qua
Thần Voi Chăm-pa xưa (đồng).Cao 34 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:00 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:27 Hôm qua
Phật xưa chạm kín đẹp(đồng) .Cao 20 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 17:11 10/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:27 Hôm qua
Phật Thiên hữu Thiên nhãn(đồng). Cao 46 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:17 09/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:27 Hôm qua
Cặp chân đèn cầy xưa(đồng plake bạc,tráng men).Cao 51,5 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:11 09/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:27 Hôm qua
Hộp rồng(atimol) chuẩn cổ.Cao 5,5cm,dài 15,5cm,rộng 9cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 22:35 16/11/18  ○ Cập nhật lúc 17:27 Hôm qua
Quan Âm quá hải xưa (đồng).Cao 25cm,ngang 18cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:21 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 10:01 Hôm qua
Phật Tế Công xưa(đồng).C ao 21 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:35 29/11/18  ○ Cập nhật lúc 10:01 Hôm qua
Tượng Phật xưa(đồng).C ao 31cm,ngang 23 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:40 08/11/18  ○ Cập nhật lúc 10:00 Hôm qua
Hộp quẹt xưa lắc-kê vàng rất đẹp, để bàn xài xăng của Nhật .Cao 11cm.

Phố Bật Lửa  ○ Đăng lúc 12:31 02/12/18  ○ Cập nhật lúc 11:38 02/02/19
Mui rồng phun lửa chuẩn cổ.Dài 38 cm.Đường kính 8cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 14:58 04/12/18  ○ Cập nhật lúc 11:37 02/02/19