Nội dung xác thực
Chủ thể tự xác thực số điện thoại.
Lưu ý thông tin xác thực số điện thoại chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy.
Họ tên: thanh tú
Địa chỉ: Yên phụ,Tây Hồ,HN
Điện thoại: 0584768712