Nội dung xác thực
Xác thực đã trao đổi qua điện thoại.
Lưu ý thông tin xác thực số điện thoại chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy.
Họ tên: Trần Thế Hưng
Địa chỉ: Hà Đông
Điện thoại: 0788388828