Chưa có tin nào.
Chuyên băng cối các loại - máy AKAI hàng ngon bổ rẻ.
Mã số thành viên: 69843
Tham gia từ: 08/09/2011
Điện thoại: 0983.864 219
Địa chỉ: Bắc Ninh
Tỉnh thành: Bắc Ninh