Máy hàng bão vỏ hơi xướt xát , dùng rất tốt , dòng này đấm day sâu chứ không rung , giá mới đắt 100 v 
 500 k bao ship