mua hàng trực tiếp ở mỹ và gửi về vn với số lượng nhiều
và nhiều chủng loại mặt hàng , để tiện cho các bác có nhu cầu
xin vui lòng click chuột vào nick LÊ VĂN MAI sẽ thấy trên 40 bài
đăng với cả nghìn món hàng chủ yếu là hàng usa với giá cả hợp lý
                 và chất lượng thì không phải bàn
             với phương châm khách hàng là thượng đế
            hàng được cập nhật và bổ sung thường xuyên

H1 - số 1 - búa japan 1,9kg giá 650n
        số 2 - búa vaughan  0,6kg giá 480n - số 2 đã bán
         
H2 - búa craftsman
        số 1 - 0,6kg giá 500n ; số 2 - 0,5kg  giá 400n ; số 3 - 0,5kg giá 400n
                                                        số 1,2 đã bán
                                               
H3 - búa craftsman
        số 1 - 0,5kg giá 400n ; số 2 - 0,4kg  giá 350n
                                     số 2 đã bán

H4 - búa vaughan
        số 1 - 0,7kg giá 450n ; số 2 - 0,6kg  giá 450n ; số 3 - 0,4kg giá 380n

H5 - búa vaughan
        số 1 - 0,4kg giá 380n ; số 2 - 0,4kg  giá 450n
                                    số 2 đã bán  

H6 - búa stanlay
        số 1 - 0,7kg giá 480n ; số 2 - 0,5kg  giá 380n

H7 - búa stanlay
        số 1 - 0,5kg giá 400n ; số 2 - 0,5kg  giá 400n

H8 - búa xưa
        số 1 - 0,7kg giá 400n ; số 2 - 0,6kg  giá 380n ; số 3 - 0,5kg giá 350n

H9 - búa xưa
        số 1 - 0,6kg giá 380n ; số 2 - 0,4kg  giá 350n ; số 3 - 0,4kg giá 300n

H10 - búa xưa
          số 1 - 0,4kg giá 300n ; số 2 - 0,4kg  giá 380n
                               số 1,2 đã bán 

H11 - búa xưa bị nứt cán
          số 1 - 0,6kg giá 350n ; số 2 - 0,5kg  giá 350n ; số 3 - 0,6kg giá 350n
                                            số 1, 3 đã bán 

H12 - số 1 - 0,7kg giá 480n ; số 2 - 0,4kg  giá 400n ; số 3 - 0,3kg giá 550n
                                     số 1,2,3 đã bán


H13 - búa vaughan
          số 1 - 1kg giá 600n ; số 2 - 1kg  giá 600n ; số 3 - 0,9kg giá 550n
                                số 1,2 đã bán
        
H14 - số 1 - búa vaughan 0,4kg giá 500n chưa sử dụng
          số 2 - búa vaughan 0,6kg giá 400n bị giập cán
          số 3 - búa craftsman 0,6kg giá 400n bị giập cán
                                                   số 1,3 đã bán

H15 -  số 1 - 0,7kg giá 450n ; số 2 - 0,5kg  giá 400n ; số 3 - 0,5kg giá 300n
                                        số 1 đã bán

H16 - đầu búa craftsman 
           số 1 - 0,4kg giá 300n ; số 2 - 0,4kg  giá 300n ; số 3 - 0,3kg giá 250n

H17 - búa vaughan
          số 1 - 1kg giá 650n ; số 2 - 0,9kg giá 650n ; số 3 - 0,4kg giá 500n
                                                             số 2,3 đã bán

H18 - số 1 - búa vaughan 0,9kg giá 600n chưa sử dụng 
          số 2 - búa stanglay  0,7kg giá 600n chưa sử dụng
          số 3 - búa stanglay  0,7kg giá 550n chưa sử dụng 
                                              số 2 đã bán

H19 - số 1 - búa standard usa 0,8kg giá 500n
          số 2 - búa craftsman  0,6kg giá 500n 
          số 3 - búa truetmper usa 0,4kg giá 400n
                                                         số 2,3 đã bán  

 H20 - số 1 - 0,7kg giá 500n
           số 2 - búa craftsman  0,6kg giá 480n 
           số 3 - búa stanlay usa 0,5kg giá 480n
                                        số 1,3 đã bán

 H21 - số 1 - 1,6kg giá 850n
           số 2 -  0,9kg giá 480n - số 2 đã bán
 
tk - lê văn mai 0121000766259 vietcombak 
      chi nhánh biên hòa , đồng nai