- Bô Đâu Nôi Van Núóc Chât Liêu Inot Tháo Máy Thuc Phâm Nhât

Thông tin mô tả

- Bô Đâu Noi Van Núóc Tháo Máy Thuc Phâm Công Nghiêp Nhâp Hàng Tiêu Chuân Châu Âu ( CE ) inot Không Hit _ Hàng Chuyên Dùng Công Nghê Cao it Găp Xai Chât Luong An Toàn 

- Bao Gôm 1 Đâu Nôi  Trong Và Ngoài 

- Trong 2 Đâu Nôi Đêu Có Lúp Pe Chăn Chông Xì Hoi _ Loai Gài Nguoc Voi Đâu Nôi Hoi Thùòng 

- Sů Dųng Trong Máy Nôi Núóc Vào  BênTrong Máy Và Búóc  Bên Ngoài Vào Máy 

-Sů Dųng Van Xài  Hoi _ Xài Hoá Chât  Lâu Bên

.- Nhu Hinh ( 350 k 1 Cái ) 

D2_gal_142609_636b39ec91ea2.jpg

D2_gal_142609_636b39fe3fcc2.jpg

D2_gal_142609_636b3a0ce5df8.jpg

D2_gal_142609_636b3a1bd22f4.jpg

 D2_gal_142609_636b3a2c29921.jpgD2_gal_142609_636b3a3bb4d03.jpg

D2_gal_142609_636b3a48a3baf.jpg

D2_gal_142609_636b3a62d5305.jpg

D2_gal_142609_636b3aa220a5c.jpg

                   - CALL - 

              - 0903699982 -

- Nhu Hinh ( 350 k 1 Bô )

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 12:22 09/11/2022
Ngày cập nhật: 21:54 14/04/2024
Báo cáo