- Bô Van KITZ inot Tháo Hê Thông Loc Núóc Công Nghiëp To

Thông tin mô tả
- Bô 3 Van inot KITZ Tháo Trong Hê Thông Loc Núóc Công Nghiêp To , Hàng Găn Máy Chua Sů Dųng , Chua  Đâu Nôi Núóc Vào Còn Mói Cúng 
- Chât Liêu inot 304 Không Hit , Sů Dųng Hê Thông Bom Núóc Công Nghiêp , Chůa Cháy , Hay Hoá Chât 
- 1 Bô Van Trong Luong 10 Kg 
- Nhů Hình ( 2.800.000 _ 1 Bô Van Là 1 Cái ) 


- Không Nhân Tin Nhăn - 

- it Ngôi Máy Làm On  CALL -

                   - 0903699982- 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 17:27 24/10/2021
Ngày cập nhật: 12:35 03/03/2024
Báo cáo