- Tron 2 Bô Van Xã , Co , Ðóng Hô Tháo Máy Làm Ląnh Núóc Công Nghiêp Nhâp

Thông tin mô tả

- Tron 2 Bô Ðông Hô , Van , Co Tháo Máy Làm Ląnh Núóc Công Nghiêp 

- Bao Gôm 8 Van Xã Có Tay Gąt , 2 Bô Ðông Hô , 2 Bô Van Xã Văn , 4 Co T, 2 Chů C 

- Hàng Tháo Trong Tů Làm Ląnh Núóc Công Nghiêp ( Máy Xài 2Bô ) 

- Nhů Hinh ( Tron Hêt 1.750.000 ) 

gal_142609_645c8f95a4aef.jpg

gal_142609_645c8fa949a17.jpg

gal_142609_645c8fceb350a.jpg

gal_142609_645c900202422.jpg

gal_142609_645c9175629c1.jpg

 gal_142609_645c91877a798.jpggal_142609_645c91923158b.jpggal_142609_645c919d397a6.jpggal_142609_645c91a654a79.jpggal_142609_645c91afa0835.jpggal_142609_645c91b88efef.jpggal_142609_645c91c38bafe.jpggal_142609_645c91cbbb475.jpg 

                      - CALL -

                - 0903699982- 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 14:02 11/05/2023
Ngày cập nhật: 11:51 17/02/2024
Báo cáo