3 Loąi Ty Ben Nhât _ Ðúc Đóng Mõ Máy Công Nghiêp Vê Làm Ti Năp Tů _ Cůa Linh Tinh

Thông tin mô tả

- 01- 2 Bô Ty Ben Đóng Mõ Máy Công Nghiêp Loai Ty To 

- Dai 60 cm Ty 12 Li 
- Nhu Hinh ( 2 Bô 4 Cây 850 k )
 
- 02 - Bô Ti Bên Ðóng Mõ Cůa _ Năp Ðây Máy Công Nghiêp Nhât 
- Tinh Trąng Hàng Gân Nhů Mói 
- Nhů Hình 
- 03 - 
                      - CALL - 
                - 0903699982 - 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 18:07 07/06/2022
Ngày cập nhật: 05:59 23/02/2024
Báo cáo