CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

·  Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

-      Trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử, website Phomuaban.vn thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013, của Chính phủ về Thương mại điện tử và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

-      Trường hợp Phomuaban.vn ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:

o   Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;

o   Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì Phomuaban.vn sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định 52/2013/ NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

-      Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:

o   Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác ngoài mục đích đã công bố;

o   Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba;

o   Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách;

o   Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ ba, ngoại trừ cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

 

·  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

-      Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Phomuaban.vn thu thập thông tin khi khách hàng đăng ký thành viên chủ yếu bao gồm các thông tin email, họ tên, điện thoại, địa chỉ, mật khẩu. Phomuaban.vn dùng những thông tin này để phục vụ chức năng đăng nhập, đăng tin, quản lý tin đăng và các chức năng khác cho thành viên khi sử dụng website.  Phomuaban cũng sử dụng những thông tin này để liên hệ với thành viên trong trường hợp có khiếu nại từ người tiêu dùng hoặc để trợ giúp cho thành viên khi được thành viên yêu cầu.

-      Phạm vi sử dụng thông tin:

Phomuaban.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên trong phạm vi công việc đăng tin bán hàng hóa, dịch vụ.

-      Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của thành viên được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website Phomuaban.vn.


Việc hủy bỏ thông tin thành viên là người bán chỉ được thực hiện sau 01 (một) tháng kể từ ngày người bán gửi thông báo bằng văn bản đến Ban quản lý Phomuaban.vn

-      Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng:

Chỉ ban quản trị Website Phomuaban.vn mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

-      Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Phomuaban.vn

Hộ kinh doanh Cổng Phố.

Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.  

-      Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân  của mình trên hệ thống thương mại điện tử của Phomuaban.vn:

Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Sàn Giao dịch TMĐT Phomuaban.vn. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website.

-      Những thông tin về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

-      Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của Phomuaban.vn, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website Phomuaban.vn.

·  Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân

-      Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin.

-      Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn hoặc bằng công cụ trực tuyến trên website dưới dạng nút chọn hoặc nút bấm để người dùng bấm chọn đồng ý hoặc không đồng ý cho thu thập thông tin cá nhân.

-      Phomuaban.vn có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn hoặc công cụ trực tuyến trên website dưới dạng nút chọn hoặc nút bấm để người dùng bấm chọn cho phép hoặc không cho phép:

o   Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

o   Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

-      Trong các trường hợp sau thì Sàn giao dịch TMĐT Phomuaban.vn không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin:

o    Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

o   Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;

o   Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

·  Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

Phomuaban.vn phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ các trường hợp sau:

-      Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng;

-      Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin;

-      Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

-      Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

·  Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân:

Phomuaban.vn có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ, ngăn ngừa những hành vi sau:

o   Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép

o   Sử dụng thông tin trái phép

o   Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

·  Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

-      Phomuaban.vn sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại về địa chỉ:

Hộ kinh doanh Cổng Phố

Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh.

Email: hotrophomuaban@yahoo.com

Hoặc số điện thoại hỗ trợ công bố trên website.

-      Phomuaban.vn sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

-      Trong trường hợp thông tin cá nhân của người tiêu dùng bị người khác sử dụng trái phép trên website, sau khi tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng, quản trị website sẽ tiến hành xác minh và tiên hành xử lý tài khoản vi phạm và gỡ bỏ thông tin cá nhân công bố trái phép trên website.

-      Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng,  Phomuaban.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

·  Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân:

-      Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Phomuaban.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

-      Phomuaban.vn có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.

Các thông báo khác:
Bảng giá dịch vụ (32220)
  (15:00 16/01/24)
Không mua bán ngà voi, móng cọp, móng gấu, sừng tê giác, đồi mồi, rượu, vũ khí, thuốc lá, ... (12179)
  (18:37 03/05/22)
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHOMUABAN.VN (109033)
  (15:12 05/03/18)
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (52031)
  (02:06 11/12/17)
Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt  (98131)
  (01:50 11/08/09)