FDC chất lượng cao (first day of issue)

Thông tin mô tả

Bán FDC thế giới chất lượng rất tốt

Một số tác phẩm bị bóng mờ là do ánh điện chiếu mờ,chứ FDC chất lượng rất tốt.

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 300k

Liên hệ ĐT/Zalo: 0975689678
Shop: Đồ sưu tầm Phố Hiến
Địa chỉ: 134 Phạm Ngũ Lão. P Quang Trung. TP Hưng Yên

F1: 29K

gal_96333_6584fa5361dc5.png

F2:29K

gal_96333_6584fa5f1a84c.png

F3:35K

gal_96333_6584fa68c91e6.png

F4:29K

gal_96333_6584faa23b690.png

F5:29K

gal_96333_6584faac7cbba.png

F6: 80K

gal_96333_6584faba407fd.png

F7:29K

gal_96333_6584fac6f19cf.png

F8:29K

gal_96333_6584fad8cc13d.png

F9: 29K

gal_96333_6584fae1d5d29.png

F10:29K

gal_96333_6584fb1045066.png

F11:29K

gal_96333_6584fb1b3956c.png

F12:29K

 

gal_96333_6584fb253346d.png

F13:29K

gal_96333_6584fb58c8e95.png

F14: 35K

gal_96333_6584fb64737f1.png

F15:29K

gal_96333_6584fb735ca68.png

F16:29K

gal_96333_6584fb828d112.png

F17:29K

gal_96333_6584fb8d1787f.png

F18:35K

gal_96333_6584fb98349f4.png

F19:29K

gal_96333_6584fba688bf9.png

F20:29K

gal_96333_6584fbb124099.png

F21:35K

gal_96333_6584fbbe85e61.png

F22:29K

gal_96333_6584fbcca6d1d.png

F23:29K

gal_96333_6584fbe6c29be.png

F24:29K

gal_96333_6584fbf18e852.png

F30:29K

gal_96333_6584fbfc45bf1.png

F31:29K

gal_96333_6584fc680ee4b.png

F32:35K

gal_96333_6584fc72b7962.png

F33:29K

gal_96333_6584fc80545d3.png

F34:29K

gal_96333_6584fc97a746a.png

F35:29K

gal_96333_6584fca2036dc.png

F36:29K

gal_96333_6584fcafbb6be.png

F37:29K

gal_96333_6584fcba5e7bc.png

F38:29K

gal_96333_6584fcc2a6784.png

F39:35K

gal_96333_6584fcccbe6be.png

F40:29K

gal_96333_6584fcd7317c0.png

F41:29K

gal_96333_6584fce299586.png

F42:29K

gal_96333_6584fcee02ae8.png

F43:29K

gal_96333_6584fcfa1e0bf.png

F44:29K

gal_96333_6584fd052b72a.png

F45:29K

gal_96333_6584fd0fc7253.png

F46: 40K

gal_96333_6584fd1ae1394.png

F47: 50K

gal_96333_6584fd27cb322.png

F48:29K

gal_96333_6584fd31e98b9.png

F49:29K

gal_96333_6584fd3c7b3c7.png

F50:29K

gal_96333_6584fd47a82bb.png

F51:29K

gal_96333_6584fd7e6f2b5.png

F52:29K

gal_96333_6584fd8fc116b.png

F53:29K

gal_96333_6584fd9a28bf2.png

F54:29K

gal_96333_6584fda480040.png

F55:29K

gal_96333_6584fdad5ac6e.png

F56:29K

gal_96333_6588e60057747.png

F57:29K

gal_96333_6588e610ed24d.png

F58:29K

gal_96333_6588e62272033.png

F59:29K

gal_96333_6588e62c476ac.png

F60:29K

gal_96333_6588e637a5a80.png

F61:35K

gal_96333_6588e643ec777.png

F62,63:58K

gal_96333_6588e65022839.png

gal_96333_6588e66742d7d.png

F64:35K

gal_96333_6588e67d6826d.png

F65:29K

gal_96333_6588e6996f182.png

F66:29K

gal_96333_6588e6b85331b.png

F67:29K

gal_96333_6588e6c4511c5.png

F68:29K

gal_96333_6588e6ce26205.png

F69:29K

gal_96333_6588e6d995571.png

F70:29K

gal_96333_6588e6e7cf385.png

F71:29K

gal_96333_6588e6f283f03.png

F72:29K

gal_96333_6588e6fc59ee3.png

F73:29K

gal_96333_6588e70772298.png

F74:29K

gal_96333_6588e7271a0ed.png

F75:29K

gal_96333_6588e731b9e1a.png

F76:29K

gal_96333_6588e73ac8d8a.png

F77:29K

gal_96333_6588e745069fc.png

F78: 29K

gal_96333_6588e757adfa3.png

F79:29K

gal_96333_6588e7601d119.png

F80:29K

gal_96333_6588e76b5b4f4.png

F81:29k

gal_96333_6588e774cb86a.png

F82:29K

gal_96333_6588e781c2211.png

F83:29K

gal_96333_6588e78c41737.png

F84:29K

gal_96333_6588e7afa9afd.png

F86:35K

gal_96333_6588e7c447d00.png

F87: 40K

gal_96333_6588e7e5e0e43.png

F88:29K

gal_96333_6588e7f192fe7.png

F89:29K

gal_96333_6588e7fb0970d.png

F90:29K

gal_96333_6588e80341cc5.png

F91:29K

gal_96333_6588e80c80ac5.png

F92:25K

gal_96333_6588e815d2456.png

F93:35K

gal_96333_6588e82cb03c5.png

F94:35K

gal_96333_6588e8462a9db.png

F95:35K

gal_96333_6588e851196c2.png

F96:29K

gal_96333_6588e85b0df46.png

F97:29K

gal_96333_6588e866427bc.png

F98:29K

gal_96333_6588e8720e429.png

F99:29K

gal_96333_6588e87a6cecc.png

F100:29K

gal_96333_6588e881d5088.png

F101:29K

gal_96333_6588e8a3b758c.png

F102:40K

gal_96333_6588e8ae51db1.png

F103:29K

gal_96333_6588e8b870ea0.png

F104:29K

gal_96333_6588e8c1931f3.png

F105:80K

gal_96333_6588e8cbd01dc.png

F106:29K

gal_96333_6588e8d6a5505.png

F107:35K

gal_96333_6588e8e052135.png

F108:29K

gal_96333_6588e8e921df8.png

F109:29K

gal_96333_6588e8f23149d.png

F110:29K

gal_96333_6588e8fbcf57e.png

F111:29K

gal_96333_6588e9052d780.png

F112:29K

gal_96333_6588e91921f82.png

F113:29K

gal_96333_6588e92170168.png

F114:35K

gal_96333_6588e92ca9529.png

F115:29K

gal_96333_6588e93643892.png

F116:29K

gal_96333_6588e9410af43.png

F117:29K

gal_96333_6588e9495a882.png

F118:29K

gal_96333_6588e953c19b8.png

F119:29K

gal_96333_6588e95c47a7e.png

F120:29K

gal_96333_6588e96c52e2e.png

F121:29K

gal_96333_6588e97626586.png

F122:29K

gal_96333_6588e98141487.png

F123:29K

gal_96333_6588e98a49b1e.png

F124:29K

gal_96333_6588e99229f98.png

F125:29K

gal_96333_6588e99ad47f5.png

F126:29K

gal_96333_6588e9c07c45f.png

F127:35K

gal_96333_6588e9cacb03a.png

F128:29K

gal_96333_6588e9d56c8aa.png

F130:40K

gal_96333_6588e9df125eb.png

F131:29K

gal_96333_6588e9f4ad868.png

F132:29K

gal_96333_6588e9fe41c6a.png

F133:29K

gal_96333_6588ea091a24c.png

F134:29K

gal_96333_6588ea12695e8.png

F135:29K

gal_96333_6588ea1ada76d.png

F136:40K

gal_96333_6588ea258bf98.png

F137:29K

gal_96333_6588ea3308a6b.png

F138:40K

gal_96333_6588ea3bc6a8a.png

F139:29K

gal_96333_6588ea572ec9f.png

F140:29K

gal_96333_6588ea66b1fee.png

F141:29K

gal_96333_6588ea70ae5e9.png

F142:29K

gal_96333_6588ea79c5349.png

F143:29K

gal_96333_6588ea843b540.png

F144:35K

gal_96333_6588ea8da74fa.png

F145:29K

gal_96333_6588eac88f9d2.png

F146:29K

gal_96333_6588ead54256a.png

F147:29K

gal_96333_6588eae542597.png

F148:29K

gal_96333_6588eaf5dc121.png

F149:29K

gal_96333_6588eafe1f9be.png

F150:35K

gal_96333_6588eb07687f5.png

F151:29K

gal_96333_6588eb165f8d2.png

F153:29K

gal_96333_6588eb26d234e.png

F154:35K

gal_96333_6588eb333875a.png

F155:29K

gal_96333_6588eb3bd470b.png

F156:29K

gal_96333_6588eb45d9a30.png

F157:29K

gal_96333_6588eb525586f.png

F158:29K

gal_96333_6588eb6295986.png

F159:29K

gal_96333_6588eb762ceff.png

F160:29K

gal_96333_6588eba5c270e.png

F161:80K

gal_96333_6588ebb17b618.png

F162:29K

gal_96333_6588ebf25f8c9.png

F163:85K

gal_96333_6588ebfd6ce4a.png

F164:29k

gal_96333_6588ec082f277.png

F165:29K

gal_96333_6588ec196f8f4.png

F166:29K

gal_96333_6588ec2634db3.png

F167:29K

gal_96333_6588ec301c4ec.png

F168:29K

gal_96333_6588ec391b40f.png

F169:29K

gal_96333_6588ec4336fb7.png

F170:29K

gal_96333_6588ec4b15d9a.png

F171:29K

gal_96333_6588ec553aaea.png

F172:29K

gal_96333_6588ec5f06eed.png

F173:29K

gal_96333_6588ec67e68d9.png

F174:70K

gal_96333_6588ec706b9ec.jpg

 

Liên hệ: 0975689678

Shop: Đồ sưu tầm Phố Hiến - 134 Phạm Ngũ Lão - Phường Quang Trung - TP Hưng Yên.

Chuyên sưu tập hàng độc lạ, đồ sưu tầm.

Bạn hãy kết bạn zalo để tham khảo các món đồ sưu tập độc lạ độc đáo

1. Chủ TK: Nguyễn Hào Hiệp
Ngân hàng vietcombank chi nhánh Hưng Yên. STK: 0591001662734


2. Chủ TK: Nguyễn Hào Hiệp
Ngân hàng BIDV. Số TK: 46510000038911
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Hào Hiệp
Địa chỉ: TP.Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng tin: 10:01 22/12/2023
Ngày cập nhật: 08:22 20/02/2024
Báo cáo