Giao lưu tiền xu đông dương

20.000 ₫
Thông tin mô tả

1/ Đồng xu đông dương năm 1912, giá 20k/1 xu

 

2/ Đồng xu đông dương năm 1914, giá 20k/1 xu

 

3/ Đồng xu đông dương năm 1921, giá 20k/1 xu 

 

 

4/ Đồng xu đông dương năm 1922, giá 20k/xu

 

5/ Đồng xu đông dương năm 1923, giá 20k/1 xu 

6/ Đồng xu đông dương năm 1938, giá 20k/1 xu 

 

Góp ý
Đăng bởi: Nét xưa
Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh, HCM
Ngày đăng tin: 14:32 17/11/2022
Ngày cập nhật: 13:03 24/09/2023
Báo cáo