Bộ máy đồng đủ đồ siêu cổ của Pháp trên 100 năm đang hoạt động bình thường giá bình dân

Thông tin mô tả

Bộ máy đồng đủ đồ siêu cổ của Pháp trên 100 năm đang hoạt động bình thường giá bình dân

Lien he : 0985.438.146
Ghi chú :
Thanh toán trước 10% giá đã thỏa thuận (Trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản 100%). Hàng nhận được sẽ đúng, đủ như các ảnh đã đăng. Xem ky, mua rồi miễn trả lại ( trừ khi có các thỏa thuận khác )

Bán hàng là cho đi một giá trị, người mua nhận được giá trị và biết ơn bạn vì đồng tiền họ bỏ ra một cách xứng đáng.
Góp ý
Đăng bởi: Le Hoang Anh
Địa chỉ: phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng tin: 14:58 25/05/2023
Ngày cập nhật: 08:39 02/06/2023
Báo cáo