Toolkit mini Kaicut Japan.

Thông tin mô tả

Bán toolkit mini Kaicut Japan như hình. Mới chưa dùng. Bán 350.000₫. Chưa phí ship.

gal_188323_63f5b2e834d1f.jpggal_188323_63f5b2f70a092.jpggal_188323_63f5b30c2939f.jpggal_188323_63f5b31b36045.jpgkính phố.

Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000381901.
Số điện thoại: 0943816940.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Thanh Hoàng
Địa chỉ: Cà Mau, Cà Mau
Ngày đăng tin: 13:16 22/02/2023
Ngày cập nhật: 19:40 28/05/2023
Báo cáo