So mi ro mooc xương

200.000.000 ₫
Thông tin mô tả

SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 50FT

D x R x C 15.500 x 2.500 x 1.530

Tải trọng

KLBT:6.400KG

KLCP:33.600/32.500KG

KLBT: 40.000/38.900KG

SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 45 FT

D x R x C 13.820 x 2.500 x 1.540

Tải trọng

KLBT: 5.800KG

KLCP:34.200/33.250KG

KLTB: 40.000/39.050KG

SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 40FT

D x R x C 12.391 x 2.500 x 1.540

Tải trọng

KLBT: 5.800kg

KLCP: 34.200/33.250kg

KLTB: 40.000/39.050kg

 

 

Góp ý
Đăng bởi: ngọc
Địa chỉ: 𝟑𝟗/𝟏𝟏 𝐗𝐚 𝐋𝐨̣̂ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐓𝐨̂̉ 𝟏𝟏, 𝐊𝐏. 𝐍𝐠𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠,, Bình Dương
Ngày đăng tin: 10:57 27/03/2024
Ngày cập nhật: 13:54 13/05/2024
Báo cáo