Khách hàng là trọng tâm, nền tàng là đạo đức Sống là phải đam mê. Châm ngôn sống: Nói là phải giữ lời ngay cả với trẻ nhỏ, tất cả những lý do khiến bạn không giữ lời chỉ là cách bạn ngụy biện cho hành động của mình mà thôi.