Tài khoản Ngân Hàng Đông Á chi nhánh HCM: Chủ tài khoản: Trần Quan Thái Số tài khoản : 0105179012 Tài khoản Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh HCM-Q11 Chủ tài khoản: Trần Quan Thái Số tài khoản : 0511000433309