Tôi tên là .Trần Minh Nghề nghiệp nghệ sỹ nhếp ảnh Việt Nam .Công việc kinh doanh nghành ảnh ,là dân chơi âm thanh đã lâu.Nay bán thêm về AUDIO đẻ học hỏi và giao lưu với các bạn cung chơi.Mong AE ủng hộ cho mình nhé
Danh sách bản tin