Tôi có sở thích chơi AUDIO nên có sưu tầm được một số đồ nghe nhạc cổ của Nhật Bản, Mỹ, Anh và một số của Châu Âu, hàng bãi nguyên bản đã qua sử dụng, muốn tham gia Phố mua bán để giao lưu với các anh em chơi AUDIO trong cả nước.
Danh sách bản tin
Chưa có tin nào