Bác nào giao lưu đồ audio lấy loa bose e hát karaokie và 1 bộ xem fim nhé( súp , micro và âmly jawua đã có) thanks
Danh sách bản tin
Chưa có tin nào