kỹ sư xây dựng, mua bán uy tín, cẩn thận, nhanh gọn, luôn đặt mình vào vị trí người mua khi bán hàng.
Danh sách bản tin