Xe đạp giao lưu

Thông tin mô tả

Các bác thẩm định qua hình ảnh, thắng đùm sau, giò dĩa lạ và đẹp, chân căm longden, *** bơm mỡ trục, cặp vè rất đẹp và hình như bằng đồng mạ sáng

gal_80890_657b042a6b060.jpggal_80890_657b042bafabb.jpggal_80890_657b042cd089d.jpggal_80890_657b042de2c1f.jpggal_80890_657b042ed8e4d.jpggal_80890_657b042fe7eec.jpggal_80890_657b04310c2b8.jpggal_80890_657b0431ebf49.jpggal_80890_657b0432c6eff.jpggal_80890_657b0433ae2b4.jpggal_80890_657b0434c81a4.jpggal_80890_657b04361aab8.jpggal_80890_657b04372a854.jpggal_80890_657b04380d796.jpggal_80890_657b043924acb.jpggal_80890_657b043a2916a.jpggal_80890_657b043b5b5de.jpggal_80890_657b043c4b3d8.jpggal_80890_657b043d3e3f8.jpggal_80890_657b043e211f2.jpggal_80890_657b043eee664.jpggal_80890_657b043fe89c8.jpggal_80890_657b04419036d.jpggal_80890_657b0442cf337.jpggal_80890_657b0443e3b1e.jpggal_80890_657b044505ee7.jpggal_80890_657b0445eee43.jpggal_80890_657b04473bdf0.jpggal_80890_657b0448663fe.jpggal_80890_657b044975913.jpggal_80890_657b044a8d871.jpggal_80890_657b044bb1faa.jpggal_80890_657b044ca28a9.jpggal_80890_657b044d9739e.jpggal_80890_657b044eafc26.jpggal_80890_657b044fb811d.jpggal_80890_657b0450b466d.jpggal_80890_657b0452269ea.jpggal_80890_657b04534a002.jpggal_80890_657b0454355af.jpggal_80890_657b04552a645.jpggal_80890_657b04562bb25.jpggal_80890_657b04570b2a1.jpggal_80890_657b0457d013d.jpggal_80890_657b0458a5f98.jpggal_80890_657b0459a9391.jpggal_80890_657b045a9231a.jpggal_80890_657b045b8acfc.jpggal_80890_657b045c8624a.jpggal_80890_657b045d72a22.jpggal_80890_657b045e8d347.jpg

Chủ TK: Nguyễn Ngọc Bình
VCB: 0071002899465 chi nhánh Kỳ Đồng, HCM.
Eximbank: 200014949038917
Góp ý
Được đăng bởi: Đàm Gia
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
IP: 14.167.245.105
Ngày đăng tin: 20:35 14/12/2023
Cập nhật lần cuối lúc: 20:27 20/07/2024
Báo cáo